ช่องทางการชำระเงิน

 • ข้อมูลการชำระเงินในนามบุุคคล

 • ** เฉพาะลูกค้าที่ไม่รับ VAT
  ธนาคาร ชื่อบัญชี หมายเลขบัญชี
  ธนาคารกรุงเทพ บจ. ออซั่ม ซอฟต์แวร์ 033-0-94368-9
  เพลย์พาล/บัตรเครดิต paypal@design365days.com
  mPAY Design365days
 • ข้อมูลการชำระเงินในนามบริษัท

 • ** เฉพาะลูกค้าที่รับ VAT 7% เท่านั้น
  ธนาคาร ชื่อบัญชี หมายเลขบัญชี
  ธนาคารกสิกรไทย บจ. ออซั่ม ซอฟต์แวร์ 026-1-85780-4
  หมายเหตุ - กรุณาแจ้งชำระเงินเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ