สมัครสมาชิกกับเว็บไซต์โดยแบ่งเป็น

ลูกค้า = สามารถเลือกซื้อผลงานจากดีไซเนอร์ได้โดยไม่ต้องรอออกแบบใหม่
ดีไซเนอร์ = สามารถขายผลงานออกแบบของตนเองได้สูงสุด 50 โปรเจค

อัพโหลด 1-5 รูป / 1 โปรเจค ไม่เกิน 50 โปรเจคที่สามารถขายได้

ไม่จำเป็นต้องใส่ เพราะเมื่อผลงานถูกอัพโหลดเข้ามาในเว็บไซต์ ระบบจะใส่ลายน้ำบนรูปผลงานอัตโนมัติ

ผลงานที่ดีไซเนอร์อัพเข้ามา ให้ใส่ลายน้ำที่รูปภาพก่อน ถ้าลูกค้าซื้อแบบแล้ว ค่อยแจ้งทีมงานอีกที โดยทีมงานจะ Support รูปภาพจากเว็บไซต์ Shutterstock ไม่เกิน 1 รูป / โปรเจคและ Freepik Premium ไม่เกิน 10 รูป / โปรเจค

ระบบจะมี Notification และการส่งอีเมล์เพื่อแจ้งเตือนไปยังดีไซเนอร์

ลูกค้าสามารถแก้ไขได้ โดยอ้างอิงจากไฟล์เดิมเช่น ใส่ข้อมูล ใส่โลโก้ของลูกค้า หรือแก้ไขโทนสี อื่นๆ ตามเหมาะสมได้

ลูกค้าเป็นเจ้าของผลงานต้นฉบับแต่เพียงผู้เดียว

ไม่ได้ เนื่องจากเว็บไซต์นี้จะมีการซื้อขายเพียง 1 ครั้ง แล้วหลังจากนั้นผลงานจะถูกลบออกจากระบบไป

ทางเราจะคืนเงินให้ทางลูกค้า ในกรณีที่ไฟล์งานที่ได้รับมีการทำผิดกฏนโยบายของเรา เช่น มีการละเมิดลิขสิทธิ์ ไฟล์มีปัญหา ทางเราจะคืนเงินให้ลูกค้า 100% ไม่เกิน 7 วัน นับจากที่ลูกค้าซื้อแบบ

ไฟล์ต้นฉบับที่คุณจะได้รับเป็นไฟล์ประเภท ai ,pdf และ jpg